الکساندریت

الکساندریت

کهربا

کهربا

آمتیست

آمتیست

ametrine-gemstone

آمترین

آکوامارین

آکوامارین

سیترین

سیترین

الماس

الماس

fancy-color-diamond,0

الماس‌های رنگی

زمرد

زمرد

سنگ تراش خورده گارنت

گارنت

polished-iolite-gemstone

آیولیت

جید

جید

kunzite-gemstone

کنزایت

لاجورد

لاجورد

moonstone-gem

مون استون

مورگنایت

مورگانیت

اپال

اپال

مروارید

مروارید

peridot-gem

زبرجد

rose-quartz-gems

رُز کوارتز

یاقوت

یاقوت سرخ

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اسپینل

اسپینل

suntone-gem

سان استون

tanzanite-gemstone

تانزانیت

توپاز

توپاز

تورمالین

تورمالین

فیروزه

فیروزه

زیرکن

زیرکن